Cum va fi aplicată de astăzi Legea Antifumat?

de Stiri Buzau Media

fumat-650x435De la 12 noaptea, fumatul a fost interzis prin lege în toate spaţiile publice închise din România, cu 2 excepţii: închisorile şi locurile special amenajate din zonele de tranzit ale aeroporturilor.

Tot de la miezul nopţii, poliţia, jandarmeria sau şefii de la locul de muncă vă pot amenda cu până la 500 de lei dacă nu respectaţi legea.

Guvernul a publicat miercuri pe site un ghid de informare privind Legea antifumat, în care sunt prezentate locurile în care se poate fuma, obligațiile administratorilor de spații publice închise, dar și sancțiunile care pot fi aplicate în cazul nerespectării legii.

Potrivit documentului, se interzice fumatul în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. De asemenea, se interzice complet fumatul în unitățile sanitare, de învățământ, precum și în cele destinate protecției și asistenței copilului, de stat și private.

Spațiul public este considerat orice spațiu accesibil publicului (de ex. din domeniul cultural-artistic, sănătate, învățământ, alimentație publică, cluburi, baruri, cafenele etc.) sau destinat utilizării colective (de ex. pentru activități comerciale, sportive, târguri, expoziții etc.), indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces. Spațiul public închis reprezintă orice spațiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent – explică Executivul.

Spațiile care au închideri laterale sau/ și acoperiș retractabile, adică structuri care se pot plia, ridica, deschide, deplasa, porni, astfel încât să formeze temporar pereți/ acoperiș, vor fi considerate: spații deschise atunci când structura este complet pliată/ ridicată, astfel încât peretele/ acoperișul nu este deloc vizibil; spații închise atunci când structura este deschisă/coborâtă.

Nu se va mai fuma în spațiile închise din toate locurile de muncă: halele industriale, spațiile de depozitare, birourile și camerele, sălile de ședință, sălile de consiliu, holurile, coridoarele, toaletele, lifturile, balcoanele închise; instituțiile publice centrale și locale; unități comerciale; restaurante, baruri, cafenele, terase închise, unități de cazare, cluburi — inclusiv cele cu acces restricționat, cazinouri, săli polivalente, unități cultural-artistice, sportive, recreative.

Fumatul este interzis și în toate mijloacele de transport în comun (unde nu se va mai putea folosi nici țigara electronică), autogări, gări, aeroporturi, peroane și refugii închise, taxiuri, mașina de serviciu, ambulanța, inclusiv în cabina șoferului, vatmanului, mecanicului de tren, precum și în spațiile comune din clădirile de locuințe — holuri, lift.

Potrivit ghidului citat, se poate fuma în spațiile publice în aer liber sau spațiile de la locul de muncă fără acoperiș sau cu acoperiș și cu mai puțin de doi pereți: curte, balcoane deschise, terase deschise, chioșcuri deschise, în cele delimitate de parapete ori paravane de delimitare, gărdulețe de delimitare, jardiniere, umbrele sau orice alt tip de mobilier stradal și în cele care au închideri laterale sau/ și acoperiș retractabile ce formează temporar pereți ori acoperiș, dar doar atunci când structura de închidere este complet închisă/ strânsă astfel încât peretele ori acoperișul nu este vizibil.

Fumatul este permis și în următoarele locuri: peroane, refugii, stații ale mijloacelor de transport în comun dacă sunt deschise sau au acoperiș și doar un perete, parcuri (în afara locurilor de joacă pentru copii), locuință, inclusiv orice spațiu închis care nu este loc de muncă, dar și în alte spații unde se desfășoară evenimente personale precum corturile, terasele, pavilioanele, dar în care nu se desfășoară activitate economică.

În ghidul postat de Guvern se precizează că administratorii au obligația de a elabora și de a pune în aplicare regulamente interne prin care se interzice fumatul în spațiile închise. Totodată, ei trebuie să marcheze spațiile menționate cu indicatoare cu mesajul ‘Fumatul interzis’ și cu simbolul internațional, respectiv țigareta barată de o linie transversală.

Deoarece Legea nr. 15/2016 stabilește că încălcarea interdicției de a fuma este o abatere disciplinară gravă, angajatorii vor putea să recurgă la sancțiuni precum desfacerea contractului individual de muncă sau chiar plata unor despăgubiri care să acopere prejudiciul cauzat prin încălcarea regulilor privind fumatul (de exemplu, în situația în care nerespectarea interdicției fumatului a cauzat prejudicii angajatorului — de imagine ori materiale). Pentru o bună implementare a legii, se recomandă ca administratorii de spații publice închise și locuri de muncă să afișeze lângă indicatorul cu ‘Fumatul interzis’ numărul de telefon al celei mai apropiate unități de poliție locală sau structuri de poliție în localitățile în care nu există poliție locală – se arată în ghid.

În privința sancțiunilor, un angajat poate fi sancționat pentru că fumează într-un spațiu închis de la locul de muncă de către:

—angajator, prin regulamentul intern în care sunt prevăzute sancțiuni interne (în conformitate cu Codul Muncii) pentru nerespectarea interdicției de a fuma la locul de muncă;

—reprezentant al Poliției Locale sau MAI atunci când acesta constată, în cadrul unei acțiuni de control, că angajatul fumează într-o zona în care fumatul este interzis.

Legea prevede sancțiuni pentru:

—Persoanele fizice care fumează în spațiile în care fumatul este interzis: amendă contravențională de la 100 la 500 de lei;

—Persoanele juridice care administrează spațiile în care fumatul este interzis: amenda contravențională de 5.000 lei (prima abatere), amendă contravențională de 10.000 lei și suspendarea activității până la remedierea situației (a doua abatere), amendă contravențională de 15.000 și închiderea unității la următoarea abatere.

Sancțiunile vor fi aplicate de către reprezentanții Poliției Locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne, atunci când angajații sau/și cetățenii fumează într-un spațiu în care fumatul este interzis, sau de către inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă în cazul în care aceștia constată că sunt încălcate prevederile art. 39 alin. (9) lit. e) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, și/sau dacă în regulamentul intern nu sunt cuprinse prevederi referitoare la răspunderea disciplinară a salariaților pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 15/2016.

Sesizarea încălcării legii se poate face de către angajați sau/ și cetățeni prin:

—apelarea numărului de telefon al poliției locale sau al reprezentanților locali ai MAI în localitățile în care nu există poliție locală;

—apelarea inspectoratului teritorial de muncă, în cazul în care angajatorul nu are elaborate/completate regulamentele interne conform art. 5 din Legea nr. 15/2016.

Scopul principal al interzicerii fumatului în spațiile închise de la locul de muncă și în spațiile publice închise este protejarea sănătății angajaților și a cetățenilor care se află în spațiile publice, prin evitarea expunerii la fumul toxic al produselor din tutun. Legea este benefică suplimentar pentru cei care fumează, deoarece facilitează oprirea fumatului, precum și în cazul minorilor și tinerilor, deoarece contribuie la prevenirea fumatului prin reducerea ocaziilor sociale în care se fumează și în care debutează, de obicei, consumul de tutun – se mai menționează în ghidul postat de Guvern.

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns