Dragoș Voicu: INFORMARE!

de Stiri Buzau Media
După cum vă spuneam în data de 12 august 2021, precum că am semnat contractul de achiziție publică de Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru si carte funciară, iată că vin și rezultatele !
Am reușit să finalizăm primele sectoare cu înregistrare sistematică din comuna Siriu.
Mai exact au fost finalizate 3 sectoare cu înscriere gratuită a imobilelor în cartea funciară:
-2 sectoare în Lunca Jariștei
-1 sector în Muscelușa.
Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale.
Finanțarea a fost 100% nerambursabilă din bugetul de venituri proprii ale ANCPI, prin bugetul OCPI Buzău, în sumă de 160.000 lei plus TVA. Bineînțeles că vom continua să accesăm aceste fonduri până la finalizarea înregistrării sistematice. Anul acesta am semnat pentru o sumă dublă (320.000 lei).
Mulțumesc colegilor din cadrul primărie Siriu.
Vă reamintesc faptul ca avem finanțări de peste 6 milioane de euro plus o parte din 20 milioane euro prin POIM pt execuția canalizării și a stației de epurare, investiții ce sunt în diferite stadii. Din păcate toate sunt de durată , dar important este faptul că se vor realiza.
Dacă se vrea, se poate!
Cu DRAGOSte pentru Siriu….