Încep înscrierile la concursul de directori pentru grădinițe, școli și licee

de Stiri Buzau Media

isj-buzauCandidații la funcțiile de directori de unități școlare se pot înscrie electronic începând de marți până pe 2 octombrie, conform deciziei Ministerului Educației.

Proba scrisă va avea loc în data de 12 octombrie, iar interviul și evaluarea CV-ului se vor desfășura în perioada 17 octombrie — 17 noiembrie.

Rezultatele vor fi afișate pe 18 noiembrie, iar contestațiile se vor depune în perioada 21 — 23 noiembrie.

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale sunt prevăzute pentru intervalul 24 noiembrie — 9 decembrie.

Ultima etapă a concursului — validarea în consiliul de administrație al inspectoratului școlar a rezultatelor finale și transmiterea acestora la minister — este programată în data de 16 decembrie.

Concursul va avea două componente: națională și locală.

Prima componentă presupune susținerea unei probe scrise, care constă în rezolvarea în maximum 120 de minute a unui test-grilă cu itemi elaborați de Ministerul Educației. Cu acest prilej, vor fi evaluate aptitudinile cognitive și competențele manageriale ale candidaților, ambele cu o pondere de 50%. Ulterior, la nivelul comisiilor județene și cu monitorizarea observatorilor desemnați de minister, candidații vor susține alte două probe: analiza CV-ului (realizată în plenul comisiei de concurs, în prezența candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor și punctajelor prevăzute de metodologie și pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în CV), respectiv interviu în fața comisiei de concurs, în care se apreciază scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea de către candidați a ofertei manageriale și a unui plan operațional pentru un an, cu o durată de maximum 30 de minute, conform criteriilor și punctajelor din metodologie.

Pentru fiecare probă de concurs punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare este de 35 de puncte. Sunt declarați ‘admiși’ candidații care au realizat un punctaj de cel puțin 35 de puncte pentru fiecare probă și din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel puțin 105 puncte.

“Este declarat ‘promovat’ la concurs candidatul ‘admis’ care a obținut cel mai mare punctaj total. În cazul egalității de punctaj, este declarat ‘promovat’ candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisă. Dacă și în această situație egalitatea se păstrează, pentru unitățile de învățământ cu filiera tehnologică, este declarat ‘promovat’ candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., după caz, iar la filiera vocațională, cel care are specialitatea corespunzătoare profilului predominant al unității de învățământ, iar pentru celelalte unități de învățământ este declarat ‘promovat’ candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu. Dacă și în această situație egalitatea persistă, este declarat ‘promovat’ candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a Curriculumului Vitae”, precizează MENCȘ.