Primăria Breaza – anunț public

de Stiri Buzau Media

Această informare este efectuată de UAT COMUNA BREAZA cu sediul în com. Breaza, sat Breaza, jud. Buzau,  ce intenţionează să solicite de la A.B.A. Buzău – Ialomiţa, avizele de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrărilor obiectivelor: CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR CU APORT VOLUNTAR IN COMUNA BREAZA” jud. Buzau

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului, după data de 15 noiembrie 2023.