Primăria Pătârlagele – anunț public

de Stiri Buzau Media

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) și alin (2) din normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 38/2003 privind Transportul în regim de taxi și închiriere, Primăria Pătârlagele inițiază procedura de atribuire a unui număr de 8 autorizații  de taxi pentru transportatori autorizați persoane fizice și juridice cu domiciliul sediul social în orașul Pătârlagele.

Data limită când pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la procedură este 01.07.2024.

În conformitate cu prevederile art. 11, alin (1) din Legea nr. 38/2003 privind Transportul în regim de taxi și închiriere cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Legii 38/2003 aprobate prin Ordinul nr. 356/2007, eliberarea autorizației se face în baza unei documentații care trebuie să conțină următoarele:

 • Cerere de participare la procedura de achiziții ;
 • Copia certificatului de înmatriculare și a cărții de identitate a autovehiculului din care să reiasă că acesta este deținut de către transportatorul autorizat în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing ;
 • Copia certificatului de agregare emis de Registrul Auto-Român (R.A.R) ;
 • Declarație pe propria răspundere privind modul în care se va asigura dispeceratul ;
 • Copia Certificatului de Înregistrare la Registrul Comerțului din care să reiasă că are în obiectul de activitate Transport Persoane ;
 • Copia certificatului de competență profesională a persoanei desemnate pentru transportul persoane, persoană juridică sau întreprindere familială ;
 • Copia atestatului profesional al taximetristului ;
 • Cazier judiciar al persoanei desemnate ;
 • Aviz medical și psihologic al persoanei desemnate și al conducătorului auto ;
 • Declarație pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiul de parcare pentru autovehiculele cu care asigură serviciul repectiv.

 

 

Criteriile de departajare și punctele acordate :

 1. Vechimea autovehiculului :

Până la 1 an – 10 puncte ;

Până la 2 an – 8 puncte ;

Până la 3 an – 6 puncte ;

Până la 4 an – 4 puncte ;

Până la 5 an – 0 puncte ;

 

 1. Clasificarea conform normelor de poluare

Euro 6 – 20 puncte ;

Euro 5 – 15 puncte ;

Euro 4 – 10 puncte ;

Euro 3 – 5 puncte ;

Euro 2 – 0 puncte ;

 

 1. Vechimea în ani de când transportatorul desfășoară activitate de transport :

Peste 3 ani – 5 puncte ;

Între 4-5 ani – 4 puncte ;

Între 3-4 ani – 3 puncte ;

Între 2-3 ani – 2 puncte ;

Între 1-2 ani – 1 punct ;

Până 1 an – 0 puncte ;

 

 1. Gradul de protecție al pasagerilor :

Peste 6  airbag-uri – 8 puncte ;

Între 4-6 airbag-uri – 6 puncte ;

Între 2-4 airbag-uri – 4 puncte ;

Un airbag – 1 punct ;

 

 1. Forma de deținere asupra vechiculelor ;

Proprietate – 2 puncte ;

Leasing – 1 punct ;

 

 1. Posibilitatea asigurării reale a prezenței autovehiculelor în activitate :

Minim 8 ore pe zi – 2 puncte ;

Peste 8 ore pe zi – puncte.

 

Atribuirea se face conform punctajelor acumulate de solicitanți.

Data anunțării rezultatului atribuirii este  08.07.2024.

Procedura de începere a eliberării autorizațiilor este 15.07.2024.