Ședință de Consiliu Județean, săptămâna aceasta! Vezi proiectele de hotărîri!

de Stiri Buzau Media

Consilierii județeni sunt convocați joi de la ora 9.00 în ședință ordinară de Consiliu Județean. Iată mai jos proiectele de hotărâre ce vor fi supuse aprobării în ședința din luna octombrie:

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:
 2. Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Drăgoi Emilian şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean;
 3. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Rînciog Dan;
 4. Execuţia bugetului propriu al Judeţului Buzău pe trimestrul III 2015 pe cele două secţiuni;
 5. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 14/2015 privind aprobarea utilizării în anul 2015 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la
  31 decembrie 2014
  ;
 6. Rectificarea a V a a bugetului propriu al Judeţului Buzău pe anul 2015;
 7. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău pe anul 2015;
 8. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Special pentru Deficienţe de Vedere Buzău pe anul 2015;
 9. Rectificarea a IV a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău pe anul 2015;
 10. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău pe anul 2015;
 11. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău pe anul 2015;
 12. Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al judeţului Buzău în vederea organizării şi desfăşurării unor acţiuni dedicate Zilei Naţionale a României – 2015 şi Sărbătorilor de iarnă;
 13. Modificarea şi completarea Programului de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2015;
 14. Aprobarea numărului de personal, numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;
 15. Aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău;
 16. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău;
 17. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
 18. Prorogarea termenului de numire temporară în funcţia de conducere de Director al Muzeului Judeţean Buzău a domnului Grigoraş Laurenţiu-Florin;
 19. Atribuirea denumirii „Centrul Judeţean Media – Pamfil Şeicaru” imobilului aflat în domeniul public al judeţului Buzău şi în administrarea Consiliului judeţean, situat în municipiul Buzău strada Chiristigii nr.3;
 20. Stabilirea funcţiunii imobilului proprietate publică a Judeţului Buzău situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40 (fost Spital I.C. Brătianu), aflat în administrarea Consiliului Judeţean Buzău;
 21. Achiziţionarea de către Judeţul Buzău a cotei părţi din imobilul proprietate privată situat în municipiul Buzău, strada Bistriţei, nr. 45, judeţul Buzău;
 22. Achiziţionarea de către Judeţul Buzău a imobilului proprietate privată situat în municipiul Buzău, strada Pompiliu Ştefu, nr. 1, judeţul Buzău;
 23. Aprobarea unui drept de acces pe traseul drumurilor judeţene aparţinând domeniului public al judeţului Buzău Ministerului pentru Societatea Informaţională, în vederea implementării Proiectului
  „RO-NET – Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”
  ;
 24. Asumarea responsabilităţii de asigurare a sustenabilităţii activităţilor din cadrul proiectului „Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil” – POSDRU/ 125/5.1/126033 pe o perioadă de 3 ani de la finalizare;
 25. Aprobarea protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Buzău şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru implementarea proiectelor cod SMIS 48373 şi 48379;
 26. Aprobarea promovării şi implementării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a proiectului „Determinarea şi utilizarea profilelor de risc privind grupurile vulnerabile, pentru creşterea eficacităţii intervenţiilor specifice în asistenţa socială utilizând responsabilitatea socială” în cadrul Programului Uniunii Europene pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială EaSI 2014-2020;
 27. Revocarea/validarea unui membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău;
 28. Alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău;
 29. Desemnarea domnului consilier judeţean Romanescu Cristinel într-o comisie de specialitate a Consiliului Judeţean Buzău;
Lasă un comentariu

Lasă un răspuns