SERVICIUL DE URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ – ANUNȚ PUBLIC

de Stiri Buzau Media

Având în vedere că nu s-a răspuns la observațiile  transmise în termenul precizat în adresa nr.173062 din 06.10.2023, se reia informarea publică cu privire la afişarea pe pagina de internet a Primariei Municipiului Buzău – www.primariabuzau.ro,  a răspunsului la observaţiile transmise pentru documentația Planului Urbanistic Zonal pentru „Regenerare urbană a zonei de nord a municipiului Buzău, configurarea tramei stradale în tarlaua 34, conversia funcțională în vederea construirii unei baze / parc sportiv pentru practicarea sportului de performanță“ – complex format dintr-un cadru vegetal și zone construite, special amenajate și dotate pentru practicarea diferitelor sporturi (complex de clădiri și instalații sportive) pentru imobilele situate in intravilanul municipiului Buzău, tarlaua 34, N.C. 71286 și N.C. 70901

Termenul de afișare a răspunsului la observaţiile transmise: 06.12.2023 20.12.2023.