Primăria Comunei Padina: Anunț dezbatere publică

de Stiri Buzau Media

 

 

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, si cu modificarile aduse de OUG nr. 16/2022, in vigoare de la 02.03.2022 se aduce la cunoștința publică următorarele proiecte de hotarari

Proiect de hotărâre Privind aprobarea instalarii statiilor de incarcare pentru vehiculele electrice in cadrul proiectului „Infiintare piste pentru biciclete in com. Padina, judetul Buzau”, a cheltuielilor aferente și a depunerii proiectului: 

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 – Fondul local, Investiția I.4: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (si alte vehicule electrice usoare) la nivel local/metropolitan

 

              Initiator – primar Ec. Chirita Ionel – 

Potrivit art 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, “Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre avizare de catre autoritatile publice”.

În conformitate cu prevederile art 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003 “La publicarea anuntului, autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevazute la alin. (2), pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice;

– cfr. OUG nr. 16/2022, in vigoare de la 02.03.2022 “Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul reglementării unei situaţii urgente sau a uneia care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării şi anterior expirării termenului prevăzut de respectivul alineat. (alineat modificat prin art. I din O.U.G. nr. 16/2022 , în vigoare de la 2 martie 2022)”

Proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice, poate fi consultate:

–          pe site-ul Primăriei com. Padina www.primariapadina.ro

–          la sediul Primăriei  com. Padina, str. Mare, nr. 91A

Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele supuse dezbaterii publice: 28.09..2022, ora 8:30

Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:

–          prin email pe adresa: primariapadina@ymail.com

–          prin fax la nr. 0238/534173

–          depuse la registratura Primăriei  com. Padina,  str. Mare, nr. 91A

 

 

 

 

 

 

 

Știri despre: