Ajutoare sociale de urgență pentru persoanele singure și familiile defavorizate din municipiul Buzău, pentru a-şi monta centrale de apartament

de Stiri Buzau Media

Pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal din această lună a fost iniţiat proiectul de hotărâre cu caracter normative pentru modificarea Hotărârii nr. 231 din 28.09.2018 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale. În expunerea de motive a proiectului este menționat faptul că solicitările privind acordarea unor ajutoare de urgență sunt numeroase și diverse ca situații pentru care sunt solicitate, iar potrivit prevederilor art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 41 și 42 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, nu sunt definite toate situațiile, se impune stabilirea unor criterii proprii de acordare a ajutoarelor de urgență.

,,Având în vedere faptul că furnizorul de energie termică a făcut publică imposibilitatea susținerii în continuare a costurilor generate de furnizarea de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum, precum și faptul că în cursul lunii aprilie 2019 a încetat furnizarea de agent termic, considerăm oportun acordarea unor ajutoare sociale de urgență pentru procurarea și instalarea unor sisteme de încălzire persoanelor singure și familiilor defavorizate din municipiul Buzău. Acordarea acestor ajutoare sociale de urgență se impune deoarece aceste familii nu dispun de resurse financiare suficiente pentru acoperirea costurilor achiziționării și instalării unor sisteme de încălzire, iar pe perioada sezonului rece următor vor fi expuse unui risc ambiental crescut”, se mai menționează în  expunerea de motive a actului normativ.

Conform proiectului de hotărâre ce va fi supus spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal, pentru acoperirea parțială a unor cheltuieli necesare achiziționării și instalării unui sistem de încălzire al locuinței, astfel încât sănătatea persoanelor singure și familiilor defavorizate care fac parte din asociații de locatari sau proprietari să nu fie pusă în pericol de lipsa acestui sistem de încălzire, și care au un venit net/lună/membru de familie de până la nivelul salariului minim net pe țară, se acordă un ajutor de până la 7.000 lei, o singură dată. Banii de la primărie nu vor fi viraţi beneficiarilor, ci direct furnizorilor de la care vor fi achiziţionate sistemele de încălzire de apartament.Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu la data de 18 aprilie 2019, ora 12.00, la Petronela Jipa, responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă.