Centru de zi și 4 locuințe maxim protejate vor fi înființate în județ, potrivit unei convenții semnate de DGASPC Buzău

de Stiri Buzau Media

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a semnat recent Convenția de finanțare nerambursabilă a Proiectului ”Un pas spre comunitate”. Obiectul Convenției îl constituie finanțarea acordată DGASPC Buzău de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Autorității finanțatoare – Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD), în cadrul Programului de interes național ,,Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate, în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”. Obiectivele acestui proiect sunt înființarea a 4 locuințe maxim protejate cu o capacitate de 10 locuri fiecare, care să ofere servicii pentru 40 de persoane cu dizabilități, instituționalizate în prezent în Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Râmnicu Sărat și înființarea unui Centru de zi cu o capacitate de 50 de locuri, care să ofere servicii persoanelor cu dizabilități din cele 4 locuințe maxim protejate și persoanelor cu dizabilități din comunitate, în vederea menținerii și dezvoltării abilităților de viață independentă și pentru sprijinirea integrării în comunitate. Valoarea finanțării nerambursabile este în sumă de 2.483.864 lei, valoarea contribuției proprii a DGASPC Buzău fiind în sumă de 248.386 lei și reprezentând 10% din valoarea finanțării nerambursabile. Scopul proiectului îl reprezintă creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități, instituționalizate și a celor din comunitate, prin dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare socială. Durata de implementare a proiectului este de 22 de luni.