Bine sau rău? Autorizaţia de securitate la incendiu se va obţine mai uşor

de Stiri Buzau Media

incendiuLocalurile care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu sunt obligate s-o obţină, conform legislaţiei în vigoare. Totuşi, procedura de obţinere a unui astfel de document va fi simplificată, aşa cum stabileşte un proiect de act normativ publicat recent de Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu va fi mai puţin costisitoare pe viitor, ca urmare a reducerii documentelor care trebuie depuse în vederea eliberării acestor acte. Concret, depunerea raportului de expertiză nu va mai fi obligatorie, aşa cum reiese din cuprinsul unui Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, publicat de MAI, pe site-ul propriu.

Reamintim că, din 25 martie, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 33/2016 privind aprobarea OUG nr. 52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, localurile care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu sunt obligate să obţină acest document până la 31 decembrie, iar până la data obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu răspunderea pentru funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor din punct de vedere al asigurării cerinţei de securitate la incendiu revine exclusiv beneficiarilor investiţiilor.

Potrivit proiectului de act normativ lansat de MAI, avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu se vor solicita în scris, de către investitori sau beneficiari, direct sau prin împuterniciţi, inspectoratelor judeţene în a căror zonă de competenţă urmează să fie realizate ori sunt amplasate construcţiile, instalaţiile sau amenajările respective.

Concret, avizele de securitate la incediu vor fi solicitate pe baza următoarelor documente:

cerere tip;

certificatul de urbanism;

scenariul de securitate la incendiu;

referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa fundamentală securitate la incendiu, construcţii şi/sau instalaţii, după caz;

planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;

dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului;

memoriul tehnic şi piesele desenate la scara 1:50 ori 1:100, pentru arhitectură, întocmite la faza de proiectare pentru autorizaţia de construire;

memoriul tehnic şi piesele desenate cuprinzând situaţia propusă la scara 1:50 ori 1:100, pentru arhitectură în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi pentru instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor;

memoriul tehnic cu descrierea instalaţiei, schema bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei la scara 1:50 sau 1:100;

memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul şi piesele desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalaţiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere;

memoriu tehnic şi scheme ale instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor, după caz.

memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul, schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz;

relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei, după caz, la scara 1:50 ori 1:100

piese desenate, scara 1:50 sau 1:100, cu incinta staţiei, care nu trebuie să depăşească limita de proprietate ori limita terenului închiriat sau concesionat, pe care se menţionează distanţa dintre elementele constituente ale acesteia;

schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu şi staţiei de hidrofor, scheme electrice şi de acţionare a instalaţiei etc., după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere;

schema instalaţiei şi plan cu zonarea EX;

opis cu documentele depuse.

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns