Comunicat de presă – Direcția pentru Agricultură Județeană Buzău

de Stiri Buzau Media

Urmare a faptului că Județul Buzău se confruntă cu fenomene de secetă pedologică caracterizate printr-un conţinut al apei din sol sub valoarea mediei anuale, ceea ce este de natură să influențeze negativ nivelul producției agricole a anului 2020, la nivelul județului au fost constituite șase comisii de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole afectate, comisii constituite din reprezentanți ai autorităților publice locale, ai Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură si ai Direcției Agricole Județene Buzău.

În următoarea perioadă comisiile se vor deplasa în zonele afectate de seceta pedologică  în vederea întocmirii proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole. Graficul de deplasare a comisiilor pe teren va fi întocmit în baza rapoartelor operative transmise de către comitetele locale pentru situații de urgență.

Prin urmare, Direcția pentru Agricultură Județeană Buzău  anunță deținătorii de terenuri agricole ce utilizează suprafețe cultivate afectate de secetă, să depună înștiințări scrise la primăria pe a cărei rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloce electronice de transmitere la distanță.

 Totodata, specialiștii Direcției pentru Agricultură Județeană Buzău verifică în aceste zile existența culturilor în baza notificărilor scrise transmise de beneficiarii “Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate” și “Programului de susținere a producției de usturoi”. Reamintim producătorilor agricoli interesați că depunerea cererilor pentru accesarea celor două ajutoare de minimis se poate face până la data de 15 mai 2020.

 

Director executiv D.A.J. Buzău,

Dr. ing. Florea Cosmin Nicolae