VIDEO: Compania de Apă Buzău a semnat astăzi primul Contract de lucrări în județul Buzău

de Stiri Buzau Media

Azi, 18 martie 2022, la sediul central al Companiei de Apă Buzău a fost semnat contractul de lucrări CL6 – „Execuție și reabilitare foraje în localitățile: Calvini și Izvoru Dulce, execuție și
reabilitare stații de captare / tratare apă potabilă / gospodării de apă în localitățile: Calvini,
Cislău, Buda Crăciunești, Mânzălești, Chiojdu, Măgura, Sărata Monteoru și reabilitare rezervoare Sărata Monteoru și Nehoiu” din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău, în perioada 2014 – 2020”, cod SMIS 133649,
finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM).
Contractul de lucrări semnat cu SC Coral SRL, în calitate de lider al Asocierii CORAL S.R.L.–
PET COMMUNICATIONS S.R.L. – PROTEHNIC INSTAL HVAC S.R.L” are o valoare de
82.180.375,93 lei, fără TVA și va avea o durată de execuție de 870 de zile, la care se adaugă perioada de garanție de 37 luni.
În cadrul contractului se vor executa următoarele lucrări:
 Execuție și reabilitare foraje – 14 buc
 Reabilitare captare de suprafață – 1 buc
 Reabilitare deznisipator – 1 buc
 Reabilitare și extindere conductă de aducțiune / transport – 59,9 km
 Stații de clorinare noi – 11 buc
 Reabilitare și extindere stații de tratare – 2 buc
 Reabilitare și construcție stații de pompare – 6 buc
 Reabilitare și construcție rezervoare de înmagazinare – 11 buc
Aria de implementare a lucrărilor menționate este formată din comunele Calvini, Cislău,
Mânzălesti, Chiojdu, Măgura, Merei, Pătârlagele, Viperești și Nehoiu din județul Buzău.
Finanțarea investiției se face astfel:
– 94% din fonduri publice nerambursabile, din care:
 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene
 13% Bugetul de stat
 2% Bugete locale
– 6% cofinanțarea asigurată de Compania de Apă Buzău prin contractarea unui credit bancar.
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Știri despre: