Tarifele maxime pentru accesul pe proprietatea publică au intrat în vigoare

de Stiri Buzau Media
Sursa foto: ANCOM
Sursa foto: ANCOM

Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică a fost publicată în Monitorul Oficial al României. Decizia stabilește nivelul maxim al tarifelor care pot fi percepute operatorilor de rețele de comunicaţii electronice pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică administrate de autoritățile administrației publice centrale sau locale.

Decizia ANCOM se aplică instituţiilor publice, inclusiv autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, precum şi oricăror alte entităţi care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale și care nu dețin infrastructuri prin care să furnizeze utilități publice sau servicii de transport.

Tarifele stabilite prin decizie vor fi achitate de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice interesaţi să obţină acces la imobilele deţinute de instituţiile publice sau entitățile sus-menționate. Decizia prevede că tariful pentru exercitarea dreptului de acces la elemente de infrastructură ca antene, cabinete, camere tehnice, camere de tragere, conducte, stații de bază, stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente și infrastructuri fizice suport, precum și pentru cablurile și cutiile pentru care se exercită un alt tip de acces decât cel prevăzut în anexa deciziei nu poate depăși valoarea de zero lei.

Totodată, decizia stabilește tarifele maxime pozitive pentru 48 de tipuri de acces. Până la data de 27 ianuarie 2019, pentru imobilele proprietate publică unde au fost realizate lucrări de acces pe proprietăți, entitățile vizate urmează să publice, modifice sau completeze condițiile în care se realizează dreptul de acces (inclusiv tarifele maxime) la imobile proprietate publică, precum și documentele pe care solicitantul urmează să le prezinte în vederea dovedirii îndeplinirii acestor condiții.

Știri despre: , , ,