S-a aprobat Regulamentul de dobândire a calității de observator județean

de Stiri Buzau Media
Sursa foto: Arhiva
Sursa foto: Arhiva

Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal Buzău a aprobat recent Regulamentul privind activitatea observatorilor oficiali la jocurile din cadrul competiţiilor organizate de A.J.F., sezonul 2019-2020. Observatorii județeni sunt reprezentanţii Asociaţiei Judeţene de Fotbal, delegaţi de aceasta pentru a supraveghea organizarea şi desfăşurarea în condiţii regulamentare a jocurilor din cadrul competiţiilor judeţene de fotbal. Există un singur corp de observatori care va avea atribuții atât de joc, cât și de arbitri denumiți observatori județeni.

Potrivit regulamentului, în funcţie de nivelul competiţiilor la care sunt delegaţi, observatorii se clasifică astfel:

 • observatori federali de nivel A, delegaţi la jocurile din campionatul Ligii I;
 • observatori federali de nivel B, delegaţi la jocurile din campionatele Ligilor a II-a şi a IlI-a;
 • observatori județeni, delegaţi la jocurile din campionatele organizate de AJF.

Pot dobândi calitatea de observator judetean persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

 • au cetăţenia română şi domiciliul în România ;
 • sunt apţi din punct de vedere medical, fapt atestat printr-un certificat medical eliberat anual de o unitate sanitară cu profil medico-sportiv;
 • au un prestigiu şi o conduită morală ireproşabilă;
 • au vârsta minimă de 35 ani și vârsta maximă de 70 de ani ;
 • au cerut forului competent, în scris, să obţină calitatea de observator şi prezintă o recomandare scrisă din partea organismului fotbalistic la nivelul căruia activează;
 • cunosc statutele şi regulamentele FRF şi AJF;
 • au o calificare specială în domeniul fotbalului( fost jucator, antrenor ,conducator , arbitru ,arbitru asistent ). Aceasta se certifică printr-un CV .

Dosarele pentru dobandirea calității de observator se depun la Secretariatul AJF Buzău, până în data de 19 august 2019,orele 14:00. Corpul observatorilor care activează la nivelul județului Buzău este subordonat presedintelui A.J.F. și este împărțit în 2 categorii:

 • Observatori care activează la nivelul Ligii a IV-a , conform condițiilor ce trebuie  să fie îndeplinite pentru această categorie;
 • Observatori care activează la nivelul Ligii a V-a.

În cadrul Compartimentului Tehnic, Formare, Evaluare se poate forma un corp de mentori de arbitri, care provin din rândul membrilor C.J.A., a observatorilor divizionari ( Liga  I. II,  III, ), sau a foștilor arbitri divizionari, care are în responsabilitate evaluarea și îndrumarea arbitrilor și arbitrilor asistenți din lotul de perspectivă.

Observatorii pot activa în competițiile organizate de A.J.F. Buzău numai în urma promovării testării teoretice la finalul Consfătuirii Observatorilor Județeni, ce va avea loc pe data de 21 august 2019. Membrii CJA, observatorii divizionari, președinții de comisii din cadrul AJF și membrii Comitetului Executiv nu susțin testările teoretice, însă sunt obligați să participe la toate cursurile sau consfătuirile organizate.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un observator pentru a fi delegat la jocurile organizate de A.J.F. Buzău sunt următoarele:

 • să fie apt din punct de vedere medical;
 • să obțină calitatea de observator;
 • să nu fie reținut de la delegări de Departamentul  de Disciplină pentru arbitri și observatori;
 • să-și achite cotizația și viza anuală;
 • să-și procure buletinele “Arbitrul” , “Legile jocului” “R.O.A.F. “, precum și alte publicații de specialitate ce apar;
 • să aibă prezența la ședințele Comisiei (procent minim 50%).