Primăria Comunei Glodeanu Sarat – Ajutor de minimis 2022

de Stiri Buzau Media

?În data de 3 februarie a fost publicată în Monitorul Oficial, Hotărârea Guvernului nr. 148/2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de legume in spatii protejate“ pentru anul 2022.
?Data de la care beneficiarii programului de minimis pot depune dosare la Direcția pentru Agricultură a Județului Buzău este 8 februarie 2022, până la 1 martie 2022, inclusiv.
?Primăria comunei Glodeanu Sărat va pune la dispoziția beneficiarilor toate formularele necesare.
?Condițiile de eligibilitate rămân neschimbate față de anii precedenți, cu excepția certificatului fiscal care atestă lipsa datoriilor la bugetul consolidat al statului, precum și cazierul fiscal.
?Art. 9 alin. (4) din HG nr. 148/2022 (…) beneficiarii completează și depun cererea, însoțită de următoarele documente:
a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;
c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;
d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
f) adeverință, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafața de teren cu spații protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
g) certificat de atestare fiscală și cazier fiscal, valabile la data depunerii cererii.

Cererea, însoțită de documentele enumerate anterior, poate fi transmisă la DAJ și prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat.