Primăria Municipiului Buzău – s-a aprobat documentația privind delegarea serviciului public pentru gestionarea toaletelor publice din Municipiul Buză

de Stiri Buzau Media

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației privind delegarea serviciului public pentru gestionarea toaletelor publice din Municipiul Buzău.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter normativ menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 15 aprilie 2022.

Forma lansată în dezbatere publică poate suferi modificări și/sau completări.