Principalele repere ale activităţilor desfăşurate de efectivele Inspectoratului de poliţie judeţean Buzău în anul 2021

de Stiri Buzau Media

În anul 2021, activitățile polițiștilor buzoieni au fost concentrate pe creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, protejarea vieții, integrității corporale și a patrimoniului acestora./ Intervenții operative la peste 12.000 de evenimente sesizate și 8000 de activități cu caracter preventiv desfășurate, cu diferite grupuri țintă.

În anul 2021, activitatea poliţiştilor din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău a fost una complexă, desfăşurându-se o gamă extinsă de activităţi specifice, axate pe asigurarea unui serviciu poliţienesc, profesional şi de calitate.

Activitățile polițiștilor au fost concentrate pe creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, protejarea vieții, integrității corporale și a patrimoniului acestora. Ținând cont de particularitățile anului 2021, an în care la nivel mondial au fost continuate activitățile pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, poliţiştii din Buzău s-au integrat acestui front comun de luptă și au participat constant, în paralel cu activitățile de menținere a climatului de ordine și siguranță publică, la toate acțiunile direcționate pentru diminuarea efectelor pandemiei.

Astfel, în 2021, priorităţile naţionale identificate au fost prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului, prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor, prevenirea violenţei în familie iar prioritatea identificată la nivel local a fost creşterea gradului de siguranţă rutieră în judeţul Buzău.

Polițiștii buzoieni au organizat peste 8.000 de activităţi cu caracter preventiv cu diferite grupuri țintă, în cadrul cărora au fost distribuite peste 12.000 de materiale cu recomandări preventive şi au fost informaţi peste 70.000 de cetăţeni cu privire la măsurile minime de protecţie pe care le pot adopta.

Totodată, au fost desfăşurate activități specifice în cadrul a cinci campanii naționale de prevenire „#Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți!”, cu scopul informării și conștientizării populației cu privire la riscurile determinate de nerespectarea unor reguli și norme de conduită în incinta stațiilor de căi ferate, triaje și zonele adiacente, „#Bright Sky”, destinată prevenirii violenței domestice, Campania națională de prevenire a agresiunilor sexuale asupra minorilor „Atingeri nedorite”, Campania națională de prevenire a disparițiilor de minori „Sărbătorile se petrec în familie. Tu știi unde se află copilul tău?”, Campania națională de prevenire a victimizării minorilor „Vacanța s-a terminat, sunteți pregătiți pentru un nou început?”.

Au fost derulate şi 6 proiecte educaţionale încheiate cu unităţi de învăţământ/centre culturale, în cadrul cărora au fost desfășurate activități pe linia prevenirii delincvenței juvenile și a victimizării minorilor.

În anul 2021, efectivele Inspectoratului de Poliție Județean Buzău au intervenit la 12.758 de evenimente, dintre acestea 4.813 fiind înregistrate în mediul urban, timpul de intervenție în peste 98% din cazuri fiind sub 10 minute.

În ceea ce priveşte situaţia determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV2, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, poliţiştii au desfăşurat o gamă largă de activităţi suplimentare.

Astfel au fost organizate 1.295 de acțiuni punctuale, atât cu efective proprii, cât și în colaborare cu alte instituții, în vederea prevenirii răspândirii COVID-19 și a verificării modului de respectare a măsurilor impuse în perioada stării de alertă.

De asemenea, au fost efectuate zilnic controale pentru verificarea respectării restricţiilor de către persoanele carantinate sau izolate la domiciliu sau care au calitatea de suspect /sosit din zonă de risc epidemiologic.

Au fost intensificate activitățile de patrulare cu efective mărite în zonele în care se pot produce aglomerări de persoane sau cu predispoziţie spre încălcarea restricţiilor instituite în perioada stării de alertă (piețe, parcuri, zone de agrement, precum şi în zona centrelor comerciale şi a lăcașurilor de cult).

Totodată, pe aceeaşi linie, au fost continuate activitățile de verificare în mijloacele de transport în comun, localurile de alimentaţie publică, terase şi unităţi de cazare.

În cadrul activităţilor desfăşurate au fost legitimate 259.084 de persoane şi verificate 7.491 de societăţi comerciale, cu privire la respectarea măsurilor şi interdicţiilor impuse prin legislaţia în vigoare, context în care s-au aplicat de către poliţişti 3.573 de sancţiuni contravenţionale pe această linie.

Totodată, în data de 26 septembrie 2021, polițiștii buzoieni au desfășurat, în condițiile legii, activităţile necesare pentru asigurarea unui climat normal de ordine şi siguranţă publică pe durata desfăşurării Referendumului local organizat în municipiul Buzău și comuna Țintești. O parte considerabilă din efectivul inspectoratului a fost implicată în desfăşurarea unei game largi de activităţi pentru buna desfăşurare a procesului electoral, precum asigurarea  măsurilor necesare protecţiei transportului materialelor de vot, a locaţiilor intermediare de păstrare a acestora, a secţiilor de votare, asigurarea ordinii şi liniştii publice în zona secţiilor de votare, toate acestea fără a se neglija celelalte activităţi operative curente.

Deși în anul 2021 activitatea poliţiştilor din cadrul unităţii noastre a fost una complexă, desfăşurându-se concomitent o gamă extinsă de activităţi suplimentare atribuțiilor specifice, serviciul public a fost unul eficient, astfel că în județul Buzău nu au fost înregistrate evenimente deosebite de natură a afecta ordinea și siguranța publică.

 

COMBATEREA CRIMINALITĂŢII – aspecte generale

 

Criminalitatea sesizată a scăzut simţitor, cu 2% faţă de 2020, respectiv  cu 9% faţă de 2019. De altfel, indicatorul infracţionalităţii sesizate a fost unul descendent în mod constant încă din 2013, prin raportare la acest an, înregistrându-se o scădere de aproximativ 36%.

Infracţionalitatea judiciară sesizată se află, de asemenea, pe un trend descendent, a scăzut cu 4% faţă de 2020, respectiv cu 9% faţă de anul 2019. Şi în acest caz, infracționalitatea judiciară înregistrează cea mai mică valoare în ultimii 9 ani.

Din această categorie, infracţionalitatea sesizată contra patrimoniului a înregistrat scăderi semnificative (-5%), situaţia operativă din ambele municipii fiind descrisă prind trenduri descendente.

În cadrul acestei categorii de infracţionalitate, furturile, care deţin o pondere de aproximativ 53% din totalul infracţiunilor contra patrimoniului, au înregistrat o scădere de 8% față de 2020 şi 15% faţă de anul 2019. Acest tip de criminalitate se află pe un trend descendent începând cu anul 2013, iar anul acesta a înregistrat cea mai mică valoare din ultimii 9 ani.

Aproximativ 1.300 de dosare penale au fost înaintate în cursul anului trecut unităţilor de parchet competente, cu propunere de terminare a urmăririi penale (+11%).

 

Criminalitatea stradală

 

Criminalitatea stradală a scăzut cu 2% faţă de anul 2020, respectiv cu 22% faţă de 2019.

Principalele genuri de fapte stradale sesizate au înregistrat trenduri descendente. Astfel, furturile comise în mediul stradal au scăzut faţa de anul 2020, fiind înregistrate scăderi la furturile de auto, furturile din buzunare şi genţi, dar şi la alte categorii de furturi.

În mediul rural au fost sesizate cu 7% mai puţine infracţiuni comparativ cu anul 2020, respectiv cu 11% mai puţine faţă de anul 2019.

Infracţiunile judiciare înregistrate la nivelul secţiilor rurale au scăzut cu 14 %.

La nivelul secţiilor de poliţie rurală, infracţiunile contra patrimoniului au avut de asemenea un trend descendent important, -20%, acest tip de criminalitate aflându-se în scădere începând cu anul 2013.

Din această categorie, infracţiunile de furt sesizate în mediul rural au înregistrat de asemenea,  o scădere de aproximativ 20%  faţă de anul precedent.

S-au înregistrat scăderi la furturile din locuinţe, cele din curţi şi anexe  gospodăreşti şi la furturile din societăţi comerciale, furturile de animale, furturile din auto.

 

Criminalitatea gravă, comisă cu violenţă:

 

În ceea ce priveşte celelalte categorii de fapte comise cu violenţă, s-au înregistrat scăderi la majoritatea infracţiunilor (viol, vătămări corporale, loviri sau alte violenţe), tâlhăriile înregistrate menţinând acelaşi indicator cu anul 2020.

Au fost înregistrate 3 infracţiuni de omor, cu două mai puţin faţă de anul precedent, iar vătămările corporale au scăzut de la 6 la 4 fapte. Niciuna dintre infracţiunile amintite mai sus nu a rămas în evidenţe cu autor necunoscut, autorii fiind prinşi cu operativitate, astfel că şi procentul de identificare şi prindere a autorilor în dosarele care au avut ca obiect infracţiuni de mare violență a fost de 100%.

 

Regimul Armelor, Explozivilor şi Substanţelor Periculoase

 

În cursul anului 2021, polițiștii buzoieni au derulat activităţi atât în baza acţiunilor naţionale, cât şi a celor proprii, fiind constatate 59 de infracţiuni, ponderea deţinând-o constatările la Codul Penal privind nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, Legea 407/2006 privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic, Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive și OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

O prioritate de acţiune a fost reprezentată de identificarea şi constatarea cazurilor în care sunt deţinute contrar prevederilor legale arme, explozivi şi substanţe periculoase, de natură a constitui stări de pericol la adresa ordinii publice sau a siguranţei naţionale, astfel fiind executate 49 de percheziţii domiciliare.

În total, în cursul anului 2021, au fost ridicate în vederea confiscării următoarele arme, muniţii sau componenete deţinute ilegal: 42 de arme de foc, dintre care 29 arme letale şi 3.648 cartuşe.

De asemenea, au fost aplicate 57 de sancţiuni contravenţionale, a fost luată măsura anulării dreptului de deţinere, port şi folosire arme şi muniţii în 22 cazuri, iar în 14 cazuri a fost luată măsura suspendării dreptului de deţinere port şi folosire arme.

În ceea ce privește regimul materiilor explozive, în acest domeniu de activitate au fost constatate 22 de infracțiuni şi indisponibilizate 2.135 kg articole pirotehnice din categoriile F1, F2, F3, F4, P1 şi T1.

Pe linia de muncă substanțe periculoase, au fost constatate 7 infracțiuni privind protecția mediului (depozitarea îngrăşămintelor chimice în spaţii neprotejate, neluarea măsurilor de eliminare totală a deşeurilor periculoase). Totodată, au fost aplicate 2 contravenții în valoare de 63.770 lei și indisponibilizate cantităţile de 2.490 litri și 775 kilograme de deșeuri și substanțe periculoase.

Analiza indicatorilor statistici în domeniu evidenţiază în continuare faptul că judeţul Buzău nu reprezintă o piaţă ilegală pentru operaţiuni cu arme şi muniţii, fenomenul având un caracter izolat, cu manifestări simple, fără pericol social ridicat şi fără un impact deosebit.

În anul 2021, în judeţul Buzău nu au fost înregistrate evenimente în care să fi fost folosite arme de foc.         

 

Criminalitatea economico – financiară:

 

În anul 2021, activitatea de constatare a faptelor de natură economico-financiară desfăşurată de efectivele Inspectoratului de Poliție Județean Buzău s-a concretizat în 250 de infracțiuni, o creştere de 6% faţă de 2020, la acestea adăugându-se 66 de infracţiuni constatate în dosare penale ce au fost declinate de către formaţiunile de profil, în baza materiei sau după calitatea persoanelor.

Anul trecut activitatea de sesizare a infracţiunilor economico – financiare a înregistrat o scădere de aproximativ 10% la nivelul județului Buzău.

Pe tipuri de infracţiuni economico-financiare s-a înregistrat o creştere a numărului de infracţiuni constatate faţă de perioada similară a anului 2020, în ceea ce priveşte infracţiunile de spălarea banilor, infracţiunile prevăzute de Codul Fiscal, infracţiunile la regimul societăţilor comerciale şi infracţiunile de delapidare.

Analizând activitatea desfăşurată în domeniul evaziunii fiscale, în anul 2021 se observă că efectivele inspectoratului au finalizat cercetările prin trimitere în judecată în 24 de dosare penale, cu un prejudiciu cauzat la finalizare de 8.516.000 lei, prejudiciu ce a fost recuperat în procent de 54,76 % adică 4.664.000 lei. La acesta se adaugă alte prejudicii recuperate în dosare penale aflate în curs de soluţionare însumând 7.357.000 de lei.

Pe linia prevenirii şi combaterii ilegalităţilor ce se comit în domeniul contrabandei, transportului şi comercializării produselor din tutun, din analizele deţinute a rezultat că la acest moment în judeţul Buzău piaţa de ţigarete provenite din contrabandă este în scădere, înregistrându-se mai degrabă fenomenul de producere ilegală de ţigarete. În cadrul activităţilor specifice de profil, au fost ridicate în vederea confiscării a 62.400 de ţigarete, 340 kilograme de tutun,  6 utilaje de mărunţit şi cernut tutun şi 11 dispozitive manuale sau electrice de injectat tuburi.

În anul 2021, poliţiştii buzoieni au instrumentat 3 dosare penale în acest domeniu, în care s-au efectuat cercetări împotriva a 10 persoane, dintre care 7 persoane în stare de reţinere, urmată de 4 măsuri de arestare preventivă şi una de controlul judiciar.

Pe linia prevenirii şi combaterii ilegalităţilor ce se comit în domeniul bancar, atât în ceea ce priveşte fraudele bancare, cât şi în domeniul emiterii de instrumente bancare, este de menţionat că s-au constatat 23 de infracţiuni, prejudiciul cauzat fiind de 623.540 de lei.

Pe linia prevenirii şi combaterii contrafacerii mărfurilor şi produselor din diferite domenii, au fost înregistrate ca urmare a sesizării din oficiu 12 dosare penale.

 

Infracţionalitatea în domeniile silvicultură şi piscicultură:

 

În perioada analizată, efectivele inspectoratului au desfășurat 300 de acțiuni și controale pe linia prevenirii şi combaterii delictelor silvice şi a faptelor ilegale asociate din tăierea arborilor, circulaţia, depozitarea, prelucrarea primară şi comercializarea materialelor lemnoase.

Polițiștii au aplicat 120 de sancţiuni contravenţionale în conformitate cu prevederile Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravenţiilor silvice, fiind confiscaţi aproximativ 640 metri cubi de material lemnos.

În cursul anului 2021, la nivelul inspectoratului au fost constatate 58 de infracţiuni la regimul silvic, reprezentând fapte penale privind tăieri ilegale şi furturi de arbori, la care se adaugă alte 5 infracţiuni în domeniul exploatării şi industrializării materialului lemnos, conexe unor infracţiuni de natură economico-finaciară.

În domeniul pescuitului şi acvaculturii, în cursul perioadei analizate au fost efectuate 70 de controale pe această linie, fiind aplicate 14 contravenţii la regimul HG 984/2005 privind pescuitul și acvacultura.

 

Activitatea de urmărire şi supraveghere judiciară

 

La începutul anului 2021, la nivelul inspectoratului se aflau în lucru 71 de persoane date în urmărire naţională, 65 dintre acestea fiind date şi în urmărire internaţională.

În cursul anului 2021 polițiștii de investigații criminale au desfășurat activitățile specifice în 185 de acte de executare, a fost clarificată situaţia a 178 de persoane dispărute şi au executat 12 mandate europene de arestare.

O altă activitate importantă desfăşurată la nivelul inspectoratului a constituit-o supravegherea persoanelor împotriva cărora au fost dispuse măsurile preventive ale arestului la domiciliu sau controlului judiciar – domeniu în care nu au fost înregistrate evenimente în cursul anului trecut.

În anul 2021, s-au primit spre executare/supraveghere 191 de măsuri preventive dintre care 15 măsuri de arest la domiciliu și 101 măsuri de control judiciar.

De asemenea, în anul 2021, au fost întocmite și înaintate 19 informări/solicitări de schimbare a măsurilor preventive dispuse de către organele judiciare competente, privind 19 persoane ce nu au respectat, sau au încălcat cu rea-credință obligațiile stabilite în cadrul măsurilor, instanţele dispunând într-un singur caz măsurii preventive a controlului judiciar, cu măsura arestului la domiciliu.

 

Riscul rutier

 

Creșterea gradului de siguranță rutieră a reprezentat și anul trecut una dintre principalele priorități ale Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, provocarea apărută în anul 2021, comparativ cu anul precedent, fiind aceea că restricţiile de circulaţie în context pandemic s-au aplicat doar pe timp de noapte şi numai pentru o perioadă de timp relativ scurtă, factor ce a determinat fluctuaţii rapide ale valorilor de trafic şi predispoziţia şoferilor către indisciplină rutieră, aspect care a dus, inevitabil, la creşterea anumitor indicatori faţă de anul 2020.

Activitățile polițiștilor rutieri s-au adaptat în permanență la specificul riscului rutier în funcție de dinamica valorilor de trafic, astfel că nu au fost înregistrate totuşi evenimente rutiere cu un puternic impact.

Au fost desfășurate peste 924 de acţiuni şi controale, context în care au fost constatate aproximativ 65.500 de contravenţii la regimul circulaţiei fiind reţinute 6.668 de permise în vederea suspendării dreptului de a conduce. Totodată, au fost retrase până la remedierea defecţiunilor 1109 certificate de înmatriculare.

În anul 2021, polițiștii buzoieni au constatat 710 infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere.

Evoluţia accidentelor grave de circulaţie a înregistrat un trend descendent, atât în ceea ce priveşte numărul, cât şi a urmărilor acestora. Astfel, în anul 2020 s-au înregistrat cu 8% mai puține accidente grave de circulație, scăderi fiind înregistrate și în ceea ce privește numărul persoanelor rănite grav. 38 de persoane au decedat în accidente rutiere în anul 2021, cu 4 persoane mai mult faţă de anul precedent.

Principalele cauze generatoare de accidente rutiere au fost indisciplina pietonală, viteza neregulamentară, angajarea în depăşiri neregulamentare şi pătrunderile pe contrasens.

 

Poliţia pentru protecţia animalelor

 

În scopul educării și informării populației, au fost desfășurate activități preventive atât în mediul rural, cât şi în mediul urban, diseminarea mesajului instituţional realizându-se inclusiv prin colaborarea cu reprezentanţii mass-mediei locale.

În perioada analizată au fost constatate 25 de infracţiuni ce intră în competenţa structurii.

Principalela cauză generatoare este lăsarea fără supraveghere a animalelor, care ajung în imobilele oamenilor, provocându-le pagube, fapt ce poate genera exercitarea unor violenţe asupra acestora.

Majoritatea infracțiunilor au fost săvârșite în mediul rural, acolo unde au fost constatate carenţe de informare în rândul populaţiei cu privire la obligațiile ce le revin în calitate de deţinători de animale.

 

Siguranţă şcolară

 

Activitățile pe această linie au urmărit creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Au fost verificate peste 350 de unități de învățământ preuniversitar, inclusiv cu privire la modul de asigurare al acestora cu pază și elemente de protecție conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

De asemenea, poliţiştii din cadrul Biroului Siguranţă Şcolară au organizat și realizat 117 activități preventive şi au desfășurat activităţi în cadrul a 7 proiecte de dezvoltare civică, în parteneriat cu mai mulți colaboratori. Totodată, aceştia au încheiat 13 acorduri de parteneriat pentru implementarea unor proiecte educaționale în unități de învățământ în anii școlari 2020-2021 și 2021-2022.

În ceea ce priveşte infracţionalitatea sesizată din unităţile de învăţământ şi zona adiacentă acestora, în anul 2021, au fost sesizate 29 de infracţiuni (16 în mediul urban şi 13 în mediul rural) comise în şcoli şi zona adiacentă acestora.

Din totalul infracţiunilor sesizate în anul 2021 în unităţile de învăţământ şi zonele adiacente acestora, ponderea cea mai mare o deţin infracţiunile de loviri sau alte violenţe şi cele de furt.

 

Pregătirea profesională

 

Începând cu data de 2 august 2021, s-a înființat, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, Serviciul Pregătire Profesională.

Structura a gestionat pregătirea personalului unităţii prin participarea la cursuri / activităţi de pregătire desfăşurate în cadrul instituţiilor de învăţământ specializate din subordinea M.A.I. şi I.G.P.R. / în cadrul instituţiilor de învăţământ din afara M.A.I./în străinătate. Anul trecut, 124 de poliţişti au participat la astfel de activităţi de la data operaţionalizării structurii.

De asemenea, au fost organizate activităţile de tutelă profesională / definitivare în profesie pentru personalul nou încadrat sau care a schimbat linia de muncă.

 

 

Criminalistică

 

În contextul investigării tehnico-ştiinţifice a locului faptei şi a deplasărilor în teren, specialiştii criminalişti au ridicat din câmpul infracţional urme de toate categoriile, din care au rămas în evidenţă 11.413.

Prin activităţile desfăşurate, poliţiştii au identificat şi probat vinovăţia a 289 de autori de infracţiuni în 224 de cazuri.

 

Resurse umane şi logistice

 

La sfârşitul anului 2021, statul de organizare al unităţii era încadrat în procent de 79,55%.

În anul 2021, au fost organizate şi s-au desfăşurat concursuri cu recrutare din sursă externă pentru ocuparea a 40 de posturi în cadrul unităţii (politişti şi personal contractual), la care s-au înscris 780 de candidaţi.

Din punct de vedere logistic, în cursul anului trecut, au fost distribuite unității noastre 8 autovehicule, au fost demarate proceduri specifice şi realizate investiţii privind lucrări de termoficare a spaţiilor de lucru,  dar şi alte reparaţii şi lucrări de întreţinere a clădirilor municipale şi orăşeneşti.

Totodată, pentru asigurarea mentenanţei parcului auto, au fost efectuate 743 de intervenţii.

 

Transporturi feroviare

 

În cursul anului 2021, polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Buzău au acționat în stațiile căilor feroviare și în trenurile de călători  pentru menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă civică, precum şi pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional.

Poliţiştii Biroului Județean de Poliție Transporturi Buzău au desfăşurat activităţi specifice transporturilor feroviare, fiind derulate 139 de acţiuni.

Au legitimat 11.273 de persoane, fiind depistaţi 934 de călători care nu au respectat regulile de taxare a călătoriei.

Au fost constatate 3.498 de contravenţii, valoarea amenzilor aplicate fiind de peste 506.000 de lei.

O pondere însemnată o deţin sancţiunile contravenţionale aplicate la Legea 55/2020, respectiv 1.788 de contravenții, acestea fiind aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

De asemenea, au fost constatate 76 de infracţiuni, iar criminalitatea sesizată a înregistrat o scădere de 21,5% față de anul 2020. Dintre faptele pentru care au fost demarate cercetări, 24 sunt infracţiuni de natură judiciară, ponderea fiind dată de infracţiunile de furt şi distrugere, respectiv 19 infracţiuni de natură economico-financiară şi anume infracțiuni de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, prin utilizarea de tichete gratuite de călătorie acordate în baza Legii nr. 44/1994 privind drepturile veteranilor de război și urmașilor acestora.

În cadrul activităților de cercetare penală a fost dispusă măsura reținerii față de 2 persoane bănuite de ultraj contra bunelor moravuri, ambele dosare fiind înaintate unităţii de parchet competente cu propunere de terminare a urmăririi penale.

Totodată, au fost desfăşurate acţiuni preventive în parteneriat cu structuri cu atribuţii comune: alături de ofiţerii de la Compartimentul de Analiza şi Prevenirea Criminalităţii în domeniul prevenirii accidentelor prin electrocutare în cadrul campaniei de prevenire “Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți”, acţiuni împreună cu Serviciul Rutier în scopul prevenirii şi combaterii încălcării normelor rutiere instituite la trecerile la nivel cu calea ferată, dar şi acţiuni împreună cu Biroul de Imigrări pe linia combaterii migrației ilegale.

Astfel, în anul 2021 nu au fost înregistrate evenimente deosebite în domeniile de acţiune de mai sus.

 

Obiective și priorități

 

În anul 2022, efectivele Inspectoratului de Poliție Județean Buzău vor continua să își exercite atribuțiile pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, pentru prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în virtutea respectării ordinii și liniștii publice, în condițiile legii.

Polițiștii buzoieni vor continua să acționeze specializat, pentru menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică optim, cu prioritatea interesului public, fiecare activitate realizându-se în interesul persoanei, al comunității, precum și în sprijinul celorlalte instituții ale statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.

O prioritate a unităţii noastre în anul 2022 o va constitui pregătirea continuă a poliţiştilor încadraţi, astfel încât serviciul polițienesc să rămână unul eficient, constant, prompt, proactiv.

Vor fi intensificate acțiunile pentru prevenirea şi combaterea activităţilor ilicite pe linia exploatării, transportului, prelucrării şi comercializării materialului lemons și vor fi continuate demersurile pentru asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri în domeniile de referinţă prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene.

De asemenea, poliţiştii din Buzău își stabilesc drept obiectiv pentru anul în curs menţinerea nivelului de intensitate al activităţilor preventiv-combative necesare pentru asigurarea unui nivel optim de siguranţă pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului şi siguranţa rutieră.

Totodată, în anul 2022 vor fi continuate activităţile poliţieneşti specifice, pentru asigurarea respectării normelor legale referitoare la măsurile de prevenire și control a infecțiilor generate de virusul SARS-Cov 2.