Consiliul Local Buzău, astăzi, ultima ședință ordinară în actuala formulă

de Stiri Buzau Media

clmConsilierii locali buzoieni se întrunesc joi, de la orele 13,00, în ultima ședință ordinară din acest mandat. Pe ordinea de zi au fost incluse 14 proiecte de hotărâre.

Proiectul ordinei de zi al şedinţei:

1.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2015 ale Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

2.- proiectul de hotărâre privind numirea membrilor în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

  1. -proiectul de hotărâre privind numirea unui membru în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău;

4.- privind numirea membrilor în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău;

5.- proiectul de hotărâre pentru modificarea art.1, alin. (1) din Hotărârea nr. 76/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

6.- proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării suplimentului postului, precum și a suplimentului treptei de salarizare funcționarilor publici care au lucrat în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău în perioada 01.01.2004-23.10.2008;

7.- proiectul de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinaţie de locuinţă socială de necesitate;

8.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unor terenuri aferente spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc 29.C, parter;

9.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Caraiman nr. 8;

10.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren indiviz şi aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, blocul P5, parter;

11.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unei suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi a terenului aferent acesteia situate în municipiul Buzău, strada Al. Marghiloman, bloc 17, parter;

12.- proiectul de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 167/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate publică a municipiului, situată în municipiul Buzău, la parterul Complexului Comercial Bazar;

13.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unor suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate privată a municipiului Buzău;

14.- proiectul de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport „Trans Expres” S.R.L. pentru angajaţii Societăţior Comerciale „Avicola” S.A., respectiv „Alison Hayes” S.R.L. Buzău;

15.- alte probleme ale activităţii curente.

 

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns