Ședință și la Consiliul Local Municipal. Iată proiectele de pe ordinea de zi

de Stiri Buzau Media

646x404Consilierii locali municipali sunt chemați joi de la ora 13.00 la ședința Consiliului Local Municipal. Ei vor avea de votat numeroase proiecte, unele mai importante decât altele.

Proiectul ordinei de zi al şedinţei este următorul :

1.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2015;

2.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău;

3.- proiectul de hotărâre  pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Comerciale „Urbis – Serv” S.R.L.Buzău;

4.- proiectul de hotărâre privind înlocuirea anexei la Hotărârea nr.115/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău  privind aprobarea tarifelor percepute de Societatea Comercială „Trans – Bus” S.A. Buzău pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică;

5.- proiectul de hotărâre  privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016;

6.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Olteţului nr. 4;

7- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Şantierului nr. 97;

8.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Şantierului nr.109 A;

9.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea dării unui teren proprietate publică a municipiului în folosinţă cu titlu gratuit, pe termen limitat, pentru Tribunalul Buzău;

10.- proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială „Turism Briant” S.R.L. Buzău în vederea realizării în comun a unui centru de informare turistică, precum şi aprobarea contractului de asociere în participaţiune;

11.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a suprafeţei locative cu altă  destinaţie decât cea de locuinţă,  proprietate publică a municipiului, situată în municipiul Buzău, la parterul Complexului comercial Bazar;

12.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea concesionării terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, cartier micro 14, prin atribuire directă, către Compania Naţională Poşta Română S.A. Bucureşti, precum şi aprobarea documentaţiei de atribuire;

13.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Merişan Ştefan a terenului proprietate privată a municipiului, aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada General Grigore Baştan – poarta 2 a Spitalului Judeţean Buzău;

14.- proiectul de hotărâre  pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „Ferme Com” S.R.L. a terenului aferent spaţiului comercial situat în  municipiul Buzău, strada Olteţului, lângă blocul 4A (4B);

15.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „O Şansă în Plus” S.R.L., cu sediul social în comuna Stîlpu, satul Stîlpu nr. 239, Corp C.1, etaj 1, judeţul Buzău a terenului aferent spaţiului comercial situat în  municipiul Buzău, cartier micro 12, strada Mareşal Al. Averescu, fără număr;

16.-  alte probleme ale activităţii curente;

Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns