PRIMĂRIA BUZĂU – ANUNȚ PUBLIC

de Stiri Buzau Media

 

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, în calitate de primar,
aduc la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de
hotărâre cu caracter normativ:

 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 131/29.06.2022 privind aprobarea
procedurii de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare a
deșeurilor de fier rezultate din dezafectarea unor puncte termice și
a unor rețele de termoficare proprietate privată a municipiului
Buzău.
Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de
hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa
www.primariabuzau.ro
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire la
proiectul de hotărâre cu caracter normativ menţionat mai sus pot fi
depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel
târziu 15 iulie 2022.
Forma lansată în dezbatere publică poate suferi modificări și/sau
completări.

Știri despre: