Compania de Apă Buzău: informații complete despre procedura de obținere a avizului de branșare/racordare

de Stiri Buzau Media

Stimați cetățeni din Municipiul Buzău,

În postarea de astăzi, venim cu informații complete despre procedura de obținere a avizului de branșare/racordare, în situația în care dvs. – viitor utilizator nu aveți un branșament de apă sau racord de canalizare. Pentru execuția lucrărilor de branșare/racordare este obligatoriu să se respecte Regulamentul pentru obținerea Acordului Administratorului Drumului emis de Primăria Municipiului Buzău.

1. Solicitantul depune cerere la Compania de Apă S.A. în vederea obținerii Avizului Tehnic de Branșare / Racordare sau, în cazul persoanelor juridice, Avizului de Principiu, cu Condiții Asociate
• cerere branșare/racordare
• actul de proprietate (contract de vânzare/cumparare, act de moștenire sau alte acte ce dovedesc proprietatea);
• accept notarial (pentru cazul în care: – branșamentul/racordul traversează o proprietate privată; se execută o branșare/racordare din căminul vecinului; chiriașul poate aduce îmbunătățiri cu acordul proprietarului);
• planul de încadrare în zonă, scara 1:1000; (se ridică de la cadastru)
• ridicare topografică în format electronic dwg. sau dxf. (se transmite pe adresa de email call.center@cabuzau.ro de către beneficiar sau de către topograful care a întocmit-o. Se specifica în mail Ridicare topografică pentru “Cerere Branșament Apă și/sau Racord Canalizare, adresa și beneficiarul lucrării”)
• copie act identitate
• chitanță achitare taxă proiectare.

2. Compania de Apă întocmește Avizul Tehnic de Branșare/Racordare sau Avizul de Principiu cu Condiții Asociate.

3. Solicitantul primește Avizul Tehnic în care îi sunt specificate condițiile pentru întocmirea documentației.

4. Solicitantul sau Topograful trimite ridicarea topo pe adresa de mail call.center@cabuzau.ro

5. Compania de Apă întocmește documentațiile necesare obținerii avizelor solicitate conform regulamentului privind eliberarea Acordului Administratorului Drumului.

6. Solicitantul ridică Documentațiile pentru eliberarea avizelor în maxim 30 zile de la depunerea ridicării topografice.

7. Solicitantul depune documentațiile la avizatori în vederea obținerii avizelor.

8. După obținerea avizelor, solicitantul aduce avizele la Compania de Apă pentru întocmirea Proiectului.

9. Compania de Apă întocmește Proiectul Tehnic (maxim 30 de zile de la depunerea avizelor)

10. Solicitantul solicită verificarea proiectului întocmit la un verificator de proiect atestat conform Legii 10/1995, art. 13 – I.S.

11. Compania de Apă prezintă proiectul la verificatorul autorizat.

12. Solicitantul va contracta execuția lucrării cu o firmă agreată pentru lucrări tehnico-edilitare de către Primăria Municipiului Buzău.

13. Solicitantul va obține Acordul de folosință domeniul Public de la Primaria Municipiului Buzău.

14. Solicitantul va obține Avizul de la Poliție în baza Proiectului și a contractului de execuție lucrare (Atenție! Nu se lasă exemplarul original din Proiect pentru eliberarea avizului.)

15. Solicitantul depune proiectul la Primărie pentru emiterea Acordului Administratorului Drumului conform cu cerințele din Regulament.

16. În momentul execuției lucrării, solicitantul anunță Compania de Apă pentru supraveghere și asistență tehnică.

17. Se întocmește contractul pentru furnizare servicii apă – canal la Biroul Unic.

Documentația pentru obținerea avizelor tehnice o puteți regăsi pe site-ul nostru – CUM DEVIN CLIENT – CERERI ȘI AVIZE:

Sperăm ca aceste informații să vă fie la folos!
Pentru orice alte nelămuriri, suntem aici pentru a vă răspunde!

Compania de Apă Buzău